lens optical technology

Partnership In Medical Contact Lens Care

Medisch

Hieronder vindt u een beperkte opsomming van pathologiën die kunnen leiden tot een onregelmatige cornea. Uw oogarts vertelt er u graag meer over.

Keratoconus

Keratoconus is een afwijking aan het hoornvlies waarbij het hoornvlies geen mooie sferische vorm heeft maar eerder een kegelvorm. Deze vervorming geeft een verstrooiing van de lichtstralen die het oog binnenkomen en daardoor een wazig beeld.

Keratoconus is een langzaam evoluerende aandoening die zich meestal voor het eerst manifesteert in de puberteit en meestal gedurende 10 tot 20 jaar blijft evolueren.

Keratoconus gaat vaak ook gepaard het zien van stervormige vlekken rond lichtbronnen en lichtgevoeligheid.

.

 Afbeelding: Oog met keratoconus, de lichtbreking is ernstig verstoord waardoor een wazig beeld ontstaat.

 

Keratoconus is een aandoening die relatief vaak voorkomt. Men gaat ervan uit dat ongeveer 200 mensen op 100.000 Keratoconus hebben.

Keratoconus bleef vroeger vaak onopgemerkt en werd gewoon afgedaan als een verminderde visus. Doordat het gebruik van een corneatopograaf veralgemeend is wordt keratoconus vaker en vooral vroeger opgespoord. 

Afbeelding:topografie van een cornea met keratoconus 

Onregelmatige Cornea

Soms is er een andere reden dan keratoconus waarom de hoornvlies geen mooie optische sferische vorm meer heeft. Zo kan de cornea door een trauma of operatieve ingreep zijn perfecte vorm hebben verloren. Het gaat dan vaak over corneatransplantaties maar soms ook over complicaties na refractieve chirurgie.

  Foto: Onregelmatige cornea na transplantatie (UZA)

Na transplantatie is de vorm en de helderheid van de nieuwe cornea doorgaans een heel stuk beter dan voor de operatie, maar de gezichtsscherpte kan beperkt worden door een matige of soms zware afwijking in de vorm (astigmatisme) van het nieuwe hoornvlies. De enige manier om met zo een onregelmatige cornea weer een voldoende gezichtsscherpte te bekomen is door middel van een vormstabiele of sclerale contactlens.

Post-Lasik Ectasia

Een post-lasik ectasie is gelukkig iets wat slechts zelden voorkomt. Deze zeldzame complicatie van LASIK-chirurgie leidt tot een onregelmatige vervorming van de cornea met een slechte visus als gevolg. Het risico is uiterst klein maar de ongemakken des te groter. Vooral omdat het zicht met zo een onregelmatige cornea ook weer niet kan hersteld worden met bril of zachte contactlenzen. Enkel vormstabiele lenzen of zelfs sclerale lenzen kunnen in zo een geval voor een oplossing  zorgen.

Afbeelding: Typisch topografisch beeld na refractieve chirurgie waarbij het centrale deel vlakker is dan het perifere gedeelte

Droge ogen

Syndroom van Sjögren

Het syndroom van Sjögren veroorzaakt pathologische droge ogen door een manifest tekort aan tranen.Normaal gezien wordt de cornea bij elke knipperslag voorzien van een verse laag tranen. Deze tranen verzorgen een vochtige omgeving voor de epitheelcellen, smeren het oppervlak en verwijderen en verdunnen schadelijke stoffen.

Bij patiënten met het syndroom van Sjögren is er niet voldoende traanvocht om in deze functies te voorzien.

Wanneer het niet meer mogelijk is om de cornea constant te bevochtigen met conserveringsvrije kunsttranen wordt er soms gebruik gemaakt van een sclerale lens. De lens wordt zodanig aangepast dat er een dikke traanlens onder de lens blijft zitten die er op zijn beurt voor zorgt dat de cornea vochtig blijft.

    Foto: Oog met Sclerale contactlens 20mm (misa, Microlens)

 

Lens-optical, webdesign  WiThService.be