lens optical technology

Partnership In Medical Contact Lens Care

Medische contactlenzen

Gezien Lens Optical Technology vooral aanwezig is in ziekenhuizen zijn medische contactlenzen onze specialiteit. Onze getrainde specialisten zijn vooral bedreven in het aanpassen van contactlenzen op corneas die om welke reden dan ook onregelmatig zijn.

Zachte contactlenzen

Bij weinig uitgesproken vormen van keratoconus kan soms een speciale zachte contactlens worden aangepast. Indien dit mogelijk is dan is dit eigenlijk ook de meest comfortabele oplossing. Vaak is het helaas onmogelijk om met dit type lens een voldoende verbetering van het zicht te bekomen en moeten we beroep doen op een vormstabiele contactlenzen.

 

Vormstabiele contactlenzen

Tot voor enkele jaren was dit de enige mogelijkheid om met een onregelmatige cornea een voldoende zichtscherpte te bekomen. De onregelmatigheid van de cornea wordt gecompenseerd door de tranenfilm die zich tussen lens en oog bevindt. Helaas is dit niet altijd de meest comfortabele oplossing.

Hybride contactlenzen

Het concept is eigenlijk niet zo nieuw: een vormstabiele lens met een zachte hydrofiele rand. Het is dankzij het Amerikaanse Synergeyes dat dit type lens in een stroomversnelling is gekomen. De vormstabiele binnenkant creërt een tranenfilm onder de lens die de onregelmatigheid corrigeert, de zachte rand zorgt voor het comfort en de centrage van een zachte lens. Dankzij nieuwe verbeterde designs en verbeterde materialen zal deze lens voor steeds meer patiënten een oplossing betekenen.

 

Sclerale contactlenzen

Wanneer vormstabiele contactlenzen geen oplossing meer bieden worden soms sclerale lenzen gebruikt. Sclerale contactlenzen hebben diameters gaande van 15mm tot en met 23mm. De lenzen zijn gemaakt van een zeer hoog zuurstofdoorlaatbaar materiaal die de cornea in staat stelt om als het ware te ademen doorheen de lens. Doordat de lens enkel maar contact maakt met het relatief ongevoelige deel van het oog, de sclera, wordt deze lens tevens als zeer comfortabel ervaren. Gezien het feit dat de manipulatie op zich al een uitdaging is wordt dit type lens vaak alleen gebruikt als de andere mogelijkheden uitgeput zijn.

Het aanpassen van scerale lenzen is een hooggespecialiseerde bezigheid die steeds in nauwe samenwerking van een ophtalmoloog gebeurt.

 

Schema van sclerale lens op het oog.

Lens-optical, webdesign  WiThService.be